Vormleer (=Vlr) Latijn

Deze paina gaat over de verschillende vormen die Latijnse woorden aan kunnen nemen.  De documenten zijn geplaatst in de volgorde van de eindtermen. De woordsoorten zijn vergelijkbaar met de Nederlands of bij voorbeeld Griekse woordsoorten. Het is belangrijk om je af te vragen wat een bepaald woord zegt als je het in een tekst tegenkomt. In de tweede plaats zijn er woorden die iets over andere woorden zeggen, zoals bijvoorbeeld een bijvoeglijk naamwoord iets zegt over een zelfstandig naamwoord. Een aanwijzend voornaamwoord kan weer over beid voorgaande woorden iets zeggen: Kijk maar naar: "Deze rode fiets is mooi."

Om te beseffen wat voor soort woord je voor je hebt is het handig om eerst het document met woordsoorten te bekijken. Daarna kun je je verdiepen in de aparte vormen van de naamwoorden en de voornaamwoorden. Die staan allemaal in naamvallen. Daarna kun je kijken naar de vormen van de werkwoorden.

Daarna zal ik een document gaan plaatsen over woordvorming.

Woordsoorten
Word – 13,7 KB 169 downloads
LATIJNS WERKWOORD
Word – 23,5 KB 162 downloads

Vlr1 Zelfstandige naamwoorden Substantiva

Latijn kent ongeveer ... verschillende manieren om een zelfstandig naamwoord te verbuigen. Zo'n verbuiging heet een declinatie.

Vlr 1 1 Zelfstandig Naamwoord A Declinatie Villa
Word – 26,9 KB 186 downloads
Vlr 1 2 En Vlr 1 3 Zelstandig Naamwoord O Declinatie Locus En Bellum
Word – 28,3 KB 177 downloads
Vlr 1 4 Zelfstandig Naamwoord O Declinatie Vir Puer En Magister
Word – 25,6 KB 172 downloads
Gram Lat Syn 3 15 En 3 16 Geslachtsregels Declinaties I Tot En Met III
PowerPoint – 1,7 MB 116 downloads
Vlr 1 5 Tot En Met Vlr 1 10 Zelfstandig Naamwoord Mk Declinatie
Word – 36,6 KB 158 downloads
Vlr 1 7 En 1 13 Zelfstandig Naamwoord Vis Mare Domus Iuppiter
Word – 27,1 KB 126 downloads
Vlr 1 11 Zelfstandig Naamwoord U Declinatie Manus
Word – 27,1 KB 127 downloads
Vlr 1 12 Zelfstandig Naamwoord E Declinatie Res Dies
Word – 24,9 KB 131 downloads
Vlr 1 14 En 1 15 Zelfstandig Naamwoord Locativus En Vocativus
Word – 20,3 KB 136 downloads

Vlr 2 Bijvoeglijke naamwoorden Adjectiva

De vormen van de bijvoeglijke naamwoorden lijken voor het overgrote deel op de uitgangen van de zelfstandige naamwoorden. Hier staan alleen de documenten met de vormen, maar elk bijvoeglijke naamwoord moet ook altijd congrueren met een zelfstandig naamwoord qua naamval, getal en geslacht. Zie ook het document Congrueren (Syn....)

Vlr 2 16 Bijvoeglijk Naamwoord Novus En Miser 3 Uitgangen
Word – 28,3 KB 139 downloads
Vlr 2 17 Bijvoeglijk Naamwoord Gravis 2 Uitgangen
Word – 30,1 KB 121 downloads
Vlr 2 18 Bijvoeglijk Naamwoord Felix Ingens 1 Uitgang
Word – 19,3 KB 122 downloads
Vlr 2 19 Bijvoeglijk Naamwoord Comparativus Novior
Word – 58,2 KB 126 downloads
Vlr 2 20 Bijvoeglijk Naamwoord Superlativus Novissimus
Word – 62,0 KB 115 downloads
Vlr 2 21 Bijvoeglijk Naamwoord Onregelmatige Trappen Van Vergelijking
Word – 27,1 KB 112 downloads

Telwoorden Numeralia

Grammatica 4 26 Telwoorden
Word – 21,7 KB 114 downloads

Voornaamwoorden Pronomina

Persoonlijk voornaamwoord Pronomen Personale

Vlr 5 26 Voornaamwoord Persoonlijk
Word – 25,7 KB 104 downloads

Bezittelijk voornaamwoord Pronomen Possessivum

Vlr 5 27 Bezittelijke Voornaamwoorden
Word – 27,5 KB 110 downloads

Aanwijzend voornaamwoord Pronomen Demonstrativum

Vlr 5 29 Hic Haec Hoc
Word – 25,0 KB 131 downloads
Vlr 5 29 Ille Illa Illud En Iste Ista Istud
Word – 27,9 KB 123 downloads
Vlr 5 29 Is Ea Id
Word – 31,4 KB 118 downloads

Betrekkelijk voornaamwoord Pronomen Relativum

Vlr 5 30 Relativum
Word – 24,5 KB 133 downloads

Vragend voornaamwoord Pronomen Interrogativum

Bijvoeglijk en zelfstandig 

Vlr 5 31 Vragend Voornaamwoord
Word – 38,4 KB 115 downloads
Verschil Tussen Vragend Voornaamwoord En Relativum
Word – 14,3 KB 115 downloads

Werkwoord Verbum

Het werkwoord in het Latijn is vol van nuances en kleine verschillen. In de volgende bestanden staan de belangrijkste vormen uitgelegd. Het is voor sommige begrippen alleen onmogelijk om dat uit te leggen zonder ook andere (deel-) begrippen erbij te gebruiken. Voor die andere begrippen is het vaak nodig om een eerder bestand te gebruiken. Waarin iets uitgelegd wordt. Voor de overzichtelijkheid is bij elk document de vormleer het belangrijkste. Wanneer naar andere begrippen verwezen wordt, is het nodig om ook naar het andere document te kijken.

Modus

Vlr 6 45 Modus Imperativus
Word – 22,9 KB 117 downloads
Vlr 6 46 Modus Infinitivus
Word – 64,7 KB 123 downloads
Vlr 6 56 En S 6 57 Werkwoord Gerundium En Gerundivum
Word – 14,6 KB 137 downloads
Vertaalmogelijkheden Voor Het Gerundivum
Word – 13,2 KB 124 downloads

Dit is de lijst met stamtijden zoals die verplicht wordt verondersteld.Bovenaan staan de basisvormen van de regelmatige werkwoorden.  De volgorde van de rest is op basis van frequentie, dus de bovenste werkwoorden komen relatief vaker voor dan de onderste. Apart vermeld worden de Deponentia.

Stamtijden In Het Latijn
Word – 54,5 KB 148 downloads

Maak jouw eigen website met JouwWeb