Grammatica voor Latijn

Uitleg

Op deze plaats komen alle documenten te staan die over de grammatica gaan. De pagina is ingedeeld volgens de officiële eindtermen. De commissie die zich daarmee bezighoudt, stelt vast welke vormen een leerling moet kennen en herkennen. Deze eindtermen zijn in de eerste plaats ingedeeld in termen over Vormleer, over Syntaxis en over Stijlmiddelen. Ten slotte is er nog een aantal dat gaat over verschijnselen die specifiek bij een bepaalde auteur horen. Deze opsomming heb ik overgenomen en van een nummer voorzien. Op de volgende deelpagina's staan documenten per categorie ingedeeld.

  • Alle  documenten over Vormleer beginnen met een V.
  • Alle documenten over Syntaxis met een S.
  • Alle documenten over Stijlmiddelen met ST.

Het volgende nummer verwijst naar een subcategorie. Die wordt ook nog met de grammaticale term volgens de officiële eindtermen weergegeven.  Het eindnummer verwijst naar de opvolging.

Voorbeeld V 1.1 Zelfstandige naamwoord.a-declinatie

Dat betekent dat de eindtermen voor het vak Latijn allemaal voorzien worden van een nummer.

Elk documenten heeft een overzicht van de mogelijke vormen, dat heet officieel het paradigma. Eenvoudiger gezegd: dat zijn de rijtjes.

Onder die rijtjes komen dan de meestgebruikte woorden die op die manier gebruikt worden. Dat betekent dat je bij elkaar de noodzakelijke en meestgebruikte kennis krijgt.

De volgorde waarin de documenten hierna gepubliceerd worden, komt overeen met de volgorde van de eindtermen, verspreid over de deelpagina's.

eindtermen Latijn
Word – 38,1 KB 268 downloads

Hieronder komen documenten die niet officieel eindtermen zijn. Het zijn documenten die verwijzen naar belangrijke informatie.

Villa eindtermen

Minuscule woorden zijn nodig om alle teksten te kunnen vertalen. De volgende woorden zijn allemaal onveranderbaar. Ze geven behalve kleur aan de tekst ook nog eens de relatie tussen bij voorbeeld twee hoofdzinnen of tussen een hoofdzin en een bijzin. Deze lijst met kleine woorden is met opzet klein en eenvoudig gehouden. Een update voor ervaren gebruikers volgt later. 

Ik heb het een aparte eindterm gegeven, omdat ik vind dat iedereen deze kennis moet beheersen.

Villa eindterm één
Word – 21,7 KB 167 downloads

Vormleerdocumenten

Hieronder volgt een belangrijke stap: van de eerste drie hoofdgroepen van de zelfstandige naamwoorden zijn hier de overzichten met de belangrijkste zelfstandige naamwoorden. Alle documenten zijn genummerd, sommige met meerdere nummers tegelijk. De nummers verwijzen naar de verschillende eindtermen, zie het document hierboven. In de titel van het document is óók verwerkt wat de omschrijving is van het grammaticale onderwerp. Voor het gemak is medeklinker afgekort tot: mk.

Verder zijn de meest gebruikte woorden die bij die declinaties horen terug te vinden en zijn ze zelfs nog op volgorde geplaatst van frequent naar minder frequent. Als je die er dus bij leert maak je de grootste kans dat je succes hebt en ze een keer tegenkomt.

 

Documenten over Zelfstandige naamwoorden (Substantiva)

Grammatica.a-declinatie Vormleer 1.1
Word – 26,9 KB 210 downloads
Grammatica.o-declinatie.Vormleer 1.2 en V1.3
Word – 28,3 KB 230 downloads
Grammatica.o-declinatie.Vormleer V1.4
Word – 25,6 KB 148 downloads
Grammatica.mk-declinatie Vormleer 1.5, 6, 7, 8, 9 en 10
Word – 35,3 KB 168 downloads
Grammatica vis mare domus.Vormleer 1-7 en V1-13
Word – 27,1 KB 140 downloads
Grammatica Locativus en Vocativus.Vormleer 1-14 en V1-15
Word – 20,3 KB 141 downloads

Documenten over bijvoeglijke naamwoorden (Adjectiva)

Grammatica Adjectiva Vormleer 2-16, 2-17 en 2-18
Word – 20,6 KB 199 downloads

Documenten over Telwoorden

Grammatica. 4.26. Telwoorden
Word – 21,5 KB 151 downloads

Voor het gemak en de zekerheid plaats ik hier ook het document over congruentie nog een keer. Zonder begrip van de congruentie kom je met bijvoeglijke naamwoorden niet ver.

Bovendien een eerste oefening om werkwoordscongruentie onder de knie te krijgen.

Syntaxis-Samenplaatsing

Grammaticus congruentie S1.1 S1.2 en S1.5
Word – 95,9 KB 165 downloads
Grammatica.Congruentie.oefening.Pyramus en Thisbe
Word – 20,2 KB 168 downloads

Documenten over werkwoorden (Verba)

Basiswoorden a-conjugatie
Word – 20,3 KB 184 downloads

Bij de volgende twee bestanden zitten wel rijtjes. Je kunt hier het praesens van alle werkwoorden halen en ook de imperativus.

villa.vormleer.werkwoorden praesens conjugaties
Word – 27,4 KB 159 downloads
A Conjugatie Uitgangen In I
Word – 13,8 KB 137 downloads
villa.vormleer.modus imperativus
Word – 21,8 KB 163 downloads

Gerundium of Gerundivum

Heel lastig is altijd het verschil tussen het Gerundium en het Gerundivum. In het onderstaande document staan alleen de basiskenmerken en de mogelijke vormen opgesomd. Dat kan sommige problemen misschien al wegnemen bij de verwarring. Hieronder is ook nog een oefening om te kijken of je er mee kan werken.

Grammatica.Gerundium en Gerundivum V6-56 en 57
Word – 14,6 KB 169 downloads
Gerundium vum Overhoring
Word – 737,5 KB 148 downloads

Syntaxis

De volgende stap is de eerste uitleg over Syntaxis. In zo kort mogelijke bewoordingen staat in het document hieronder uitgelegd wat congruentie is. Zowel het begrip in het algemeen, als uitgelegd voor de combinatie van werkwoorden en naamwoorden, als de combinatie van verschillende naamwoorden in een bepaalde naamval.

Grammaticus congruentie S1.1 S1.2 en S1.5
Word – 95,9 KB 158 downloads