Syntaxis

Voorzetsels

Syn 2 13 14 Voorzetsels Naamval
Word – 351,0 KB 208 downloads
Overhoring Preposities Makkelijk
Word – 268,7 KB 143 downloads
Studievragen Praeposities S 2 13 En S 2 14
Word – 274,8 KB 181 downloads

De Accusativus cum Infinitivo is een weergave van wat wij in het Nederlands een indirecte rede noemen. Het is de eenvoudigste vorm van een ingebedde predicatie. Het hangt in de eerste plaats af van een werkwoord van zeggen, maar het kan ook voorkomen bij andere werkwoorden die een indirecte rede weergeven.

Hieronder staat een uitleg en een document met oefeningen.

Zinvolle Woorden Ac I
Word – 18,5 KB 84 downloads
Opdrachten Syntaxis Ac I
Word – 28,0 KB 85 downloads

Conjunctivus

Een groot struikelblok voor leerlingen die Latijn leren is het werken met de conjuncties. Hieronder staat een uitwerkng van de eindtermen over de Syntaxis, die met de Conjunctivus te maken heeft. Er staan nog geen voorbeeldzinnen bij. Leerlingen hebben hier houvast aan, omdat ze in ieder geval kunnen leren wat ze moeten weten en kunnen vanaf hier verderzoeken in een grammatica uitleg. Andere functies, die er ook nog genoeg zijn, horen dus niet tot de officiële eindtermen en hoef je voor het CE niet te kennen. Over het algemeen betekent dat dat docenten het in het SE ook niet vragen.

Het grootste onderscheid is dat de functies ingedeeld zijn in functies die voorkomen in hoofdzin of bijzin. Voor de volledigheid heb ik er de Latijnse namen bijgezet, maar díe zijn niet verplicht.

Uitwerking conjunctivus eindtermen

Overzicht Conjunctivus Latijn
Word – 16,5 KB 162 downloads

Als opstapje, maar niet per se alleen voor de conjunctivus hier nogmaals een invulformulier voor het oefenen met werkwoorden.

Villa Werkwoordschema Oefening
Word – 15,5 KB 146 downloads

Maak jouw eigen website met JouwWeb