Centraal Examen als Standardized test

In Nederland hebben we een systeem met een 'Standardized test, om je opleiding in de klassieke talen af te ronden. Zelfs alle schoolvakken worden voor alle onderwijsrichtingen op een vergelijkbare manier getoetst. Dat betekent dat iedereen van Abcoude tot Zaandam aan dezelfde eisen moet voldoen. Dat klinkt heel redelijk, maar al die leerlingen hebben voor Latijn en Grieks gedurende de hele zesde klas al dezelfde soort Schoolexamens gehad. Wij leiden onze leerlingen op om eerst gedeeltelijk en dan geheel door dezelfde hoepel te springen. Terecht 'klaagt' de VO-raad in haar rapport 'Toets Wijzer' dat het er voor de leerlingen niet aantrekkelijker op wordt om op die manier twee keer hetzelfde te doen. Sterker nog, niet voor de eerste keer is het mij gelukt om vragen te stellen in mijn schoolexamens op een vergelijkbare manier over een sterk vergelijkbare tekst. Waar zit dan nog het onderscheid in? Maar belangrijker is voor mij de vraag: wat meten we dan nog eigenlijk? Zijn we wel op de juiste manier bezig in Grieks en Latijns Nederland.

Daar komt wat mij betreft nog bij dat ik dit examen Grieks echt oersaai vond. Leerlingen die braaf hun 'huiswerk' gedaan hadden konden de weetjes invullen. Maar aan vorm en opmaak viel andermaal geen eer te behalen. Gelukkig maar want hier en daar ontbreekt deze weken een pagina bij een enkel examen. Dan zijn er in dit geval dus geen kostbare pagina's verloren gegaan.

Ten slotte stoort het mij dat er zo weinig coherentie in de vragen te vinden is. We lezen een heel jaar een samenhangend geheel en krijgen een ratjetoe aan vragen om het mee af te sluiten. Dat kan niet alleen beter, dat moet ook maar snel veel beter.

 

Een strict persoonlijk probleem is het materiaal waar wij docenten mee moeten werken om te overleggen: een formulier waarin nogal wat onduidelijkheden en kansen op fouten zitten. Om mijn vakbroeders te helpen, heb ik mijn eigen 'wolf'-formulier vervaardigd, waar iedereen zijn voordeel mee mag doen.

 

Als we dan toch een gymnasiale loopbaan summatief af moeten sluiten, laten we dan eens beginnen met mooiere en interessantere toetsen te maken. Die toetsen moeten dan ook nog eens beter getraind en voorbereid kunnen worden door iedereen. 

Bovendien heb ik hieronder een document geplaatst waarin elke kandidaat kan invullen op welke manier hij punten gescoord heeft of heeft laten liggen. Zeker voor de herkansers prettig, omdat ze dan beter van deze fouten kunnen leren, met de juiste feedback.

Nog even wachten op Latijn, ook al moet ik officieel LTC zeggen.

Om kort te gaan: een Standardized Test moet weliswaar door iedereen gemaakt kunnen worden, hij moet ook van een hoog niveau zijn en beter voor te bereiden, anders kan je het net zo goed niet doen.

Leeg Scoreformulier CE Herodotus 2019
Word – 42,7 KB 112 downloads
Herodotus 2019 Toets CE Nkm
Word – 31,7 KB 121 downloads

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Formatieve Studieopdrachten in plaats van Studiewijzer

Als verantwoording voor mijn keuzes voor het werk met de brugklas gaat deze blog over de eerste stap van het werken in een serie met een klas: het werken volgens studieopdrachten.

 

Wat mij betreft is het begrip studiewijzer verleden tijd. Sowieso was er altiijd al het probleem van de eerste lesuitval, door ziekte of andere oorzaken. De laatste periode van het jaar wordt overal gekenmerkt door onrust heb ik gemerkt. Om er nu voor te zorgen dat individuele of klassikale uitval niet ten koste gaat van het klassenleerproces heb ik dit format ontworpen dat volgens mij niet alleen voor klassieke talen kan werken, maar ook voor andere vakken.

 

Op de voorkant staat een hoofddoelstelling, genoteerd in een vaardigheid en zelfs van een eindterm voorzien (zie het andere document op mijn site). Vervolgens zijn de benodigde grammaticaregels geformuleerd in succesvragen. Voor deze lessen is het nodig om de vormen van het Imperfectum en Perfectum voor alle conjugaties te leren.

 

Vervolgens heb ik een driedeling gemaakt. In de eerste plaats is er een kolom Vertaal en Verhaal. Leerlingen verwerken de nieuwe grammatica door middel van twee verhalen uit de geschiedenis van de Romeinse koningen. Wanneer trouw het huiswerk wordt gedaan kan een leerling tempo bij het vertalen ontwikkelen. Een gouden vertaalstandaard is wat mij betreft 100 woorden in 45 minuten. Naar een dergelijke eindtoets werken we ook toe door het zetten van kleine tussenstappen.

De tweede kolom is louter bedoeld voor het oefenen van de nieuwe grammatica. Er is een oefening over de werkwoorden van de tweede tekst (8B) om te zien of de leerlingen het verschil herkennen tussen de oude, bekende vormen en de nieuwe vormen. Deze oefening is cruciaal voor het begrip van 'het nieuwe' en dus voor succes in zowel kolom één als twee.

Maar tekst gaat altijd ergens over. Het is onmogelijk om de inhoud los te zingen wat mij betreft van de Latijnse tekst die we aan het lezen zijn. Daarom is het nodig om ook in aparte tijd aandacht te besteden aan de cultuur die erbij komt kijken. In de derde kolom staat welke cultuurteksten we samen bespreken.

 

Elk afgeronde blok is ingericht voor dertig minuten, give or take. Ik denk dat het nodig is om lesstof en -activiteit na dertig minuten af te sluiten en een andere manier te kiezen om aan het werk te zijn. Zeker in een blokuur van samen 90 minuten. Verder zit in elk blok ook de mogelijkheid voor leerlingen om een kleine opdracht te kiezen als verdieping. Ik heb gericht gekozen voor teksten en opdrachten die inhoudelijk aansluiten bij het grotere geheel.

 

Om iedereen op tijd op dezelfde plaats te krijgen is het nodig om een diagnostisch moment in te bouwen. Direct na afloop gaan leerlingen dan aan de slag, middels een geschikte werkvorm, met het zoeken naar wat ze hadden moeten weten maar niet goed hebben neer kunnen schrijven. Ze moeten erachter zien te komen op welk niveau de fout zit. Daar heb ik een aparte 'tool' voor ontwikkeld. Uiteindelijk kan een leerling terugvinden waar en waarom iets fout is. Ze moeten kunnen formuleren in eigen woorden, waarom iets juist wel of juist niet is gelukt.

Alles bij elkaar moeten de lessen een goede voorbereiding en afspiegeling zijn voor de toets. Omdat het systeem tot op de dag van vandaag een succesratio uitdrukt in een getal, moet het succes nog uitgedrukt worden in een getal tussen de 1 en de 10.

Voor de docent is het nodig om per keer te kunnenchecken of alle leerlingen voldoen aan de succescriteria. In de evaluatiefase kijken leerlingen én docent waar het proces niet volgens verwachting verliep.

 

Eigenlijk ben ik heel erg benieuwd of deze manier van werken in de praktijk voor mij werkt. Het vraagt een andere insteling en het vergt ook wel wat extra voorbereiding. Maar toch heb ik er alle vertrouwen in. We gaan eens kijken of er werkt wat ik voor me zie. Ik ben ook kritisch naar mijn eigen rol. Niet alleen leerlingen kunnen successen behalen voor deze lessen.

 

Eenieders feedback is welkom!

 

Studieopdrachten LES 8.Fort1
Word – 242,3 KB 196 downloads

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

LOF-blog

Van vorm naar formatief

Vandaag is mijn presentatie op de vestiging van Winford-Leiden. Voor het eerst mag ik proberen te verhelderen waar ik mee bezig ben. Heel erg leuk dat ik de kans krijg om van gedachten te wisselen over dit mooie onderwerp met collega's. Niet eng, maar wel een klein beetje spannend. Leuk spannend.

Ik wil onderzoeken of het lukt om voor het daglicht te brengen wat formatief evalueren inhoudt.

van vorm naar formatief
PowerPoint – 2,3 MB 122 downloads

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Voorlichtingsweek

Deze week staat in het teken van voorlichting: zowel aan ouders aan de ene kant, voor wat betreft het kiezen van klassieke talen of filosofie als wat betreft formatief evalueren. Voor het eerst mag ik een presentatie geven over dit mooie onderwerp. Bij mijn collega's van Winford mag ik laten zien, hoe je lesdoelen en succescriteria effectief bij leerprocessen in kan zetten. Op die manier is het mogelijk om de beste resultaten voor de leerlingen te bereiken.

Eerst hieronder mijn presentaties voor de ouders van de School voor Jong Talent: om meteen op de hoogte te kunnen zijn van de manier waarop ik les geef en er de belangrijkste informatie uit te kunnen halen om een  bewuste keuze te kunnen maken voor de vakken van volgend jaar.

Voorlichting Klassieke Talen 19.02.2019
PowerPoint – 1,3 MB 108 downloads
Filo voorlichting 19.02.2019
PowerPoint – 12,8 MB 159 downloads

Het klankbord klinkt voor het eerst

Vandaag een een nieuw dubbel stapje gezet: twee van mijn klassen hebben eens kritisch met mij meegekeken. Ervaringsdeskundigen die mij zeiden waar ze de voorkeur aan gaven in het gebruik. Dingen waar ik zelf een beetje besluiteloos over dreigde te raken. Welnu het is nu dus deze manier geworden. Op de volgende Villa Antiqua staan de documenten met overzichten van de zelfstandige naamwoorden, klaar voor gebruik. Tot mijn grote plezier staat er ook nog eens bij hoe vaak ze gedownload zijn. Ik heb het nu al niet voor niets gemaakt ;)

Een ander  voordeel wat mij betreft is dat niet alle documenten verplicht ook geprint hoeven te worden en dat is op een dag als vandaag goed nieuws voor het milieu. Misschien moet ik er een boodschap bijzetten: denk goed na voordat je dit document print! Dat past wel bij de formatieve keuzes.

Tips over het vervolg blijven welkom, in de tussentijd kan ik mooi nadenken en verder werken over het vervolg. Samen met de steunpilaren: de leerlingen die mij van feedback voorzagen.

(getypt in de trein tussen Den Haag en Leiden op de dag dat leerlingen staakten voor het milieu!) 8 februari 2019

Wat je kunt leren van het publiceren van een imperativus!

Vandaag alweer een nieuwe stap: behalve dat ik keurig netjes met mijn klasje op de svjt een nieuw deel van de grammatica heb behandeld heb ik ook meteen mijn best gedaan om de bestanden op mijn site te plaatsen. Ik voel me best een klein beetje trots dat me dat ook nog meteen gelukt is ook. Zelfs voor mobiel is deze site te gebruiken, getest door leerlingen ;)

Mijn hoofddoel, en dat van de LOF is delen: anderen moeten er ook wat aan hebben, dus als je zin hebt mag je mijn werk delen om te kijken of ik zoveel mogelijk mensen kan bereiken.

Voor verbeteringen op alle niveaus sta ik open, want ook voor mij geldt dat ik leer door dit uit te voeren.

Ooit zag ik op een tegeltje in een winkel: "Ben je tevreden: vertel het verder; ben je het niet: vertel het mij." Dat vind ik vanaf nu voor mijn site een mooi extra credo om mee af te sluiten, en daar zitten nog imperatieven in ook!

(In M207, alias Imperium Classicum, op 28 januari 2019)

Van vorm naar formatief

De School voor Jong Talent in Den Haag is een middelbare school voor leerlingen die een carrière willen in ballet, muziek of beeldende kunst. Mijn naam is Peter-Paul Chaudron, docent klassieke talen en filosofie en ik ben verbonden aan deze school.

 

Op deze school zitten leerlingen die een schoolopleiding combineren met een andere tijdverslindende studie. Een muziekinstrument studeren begint bij gemiddeld drie uur per dag. Op deze school klassieke talen geven komt overeen met het managen van een overvolle agenda. Bovendien is er in de klassieke talen een roep om een nieuwe effectievere manier om te kijken wat werkt in de klas en in de les. Aan het einde van de rit moeten ze over de juiste bagage beschikken en die ook kunnen gebruiken.

 

De subsidieaanvraag die ik ingediend heb gaat over formatieve evaluatie. Een modeterm. Dat formatieve evaluatie in de lift zit, blijkt uit de serie in NRC (eerste van de reeks op zaterdag 19/1/2019), die opende met een artikel over de enorme hoeveelheid toetsen die er in de loopbaan van een Nederlands kind afgenomen worden. Wat mij betreft is er dus een dubbele noodzaak om minder summatief te toetsen en liever begeleider te zijn van een zo succesvol mogelijk leerproces. In het bijzonder is mijn werk dus gericht op mijn eigen vakgebied, in het algemeen wil ik uitwerken hoe lessen op een middelbare school zo effectief mogelijk gemaakt kunnen worden.

 

Deze formatieve manier van werken wil ik zowel voor de examenklas Latijn als voor de brugklas uit gaan werken. Door de eindtermen voor het vak Latijn uit te werken in aparte documenten met minimumkennis, wil ik leerlingen die onderweg zijn met leren, helpen met het ophalen van noodzakelijke kennis. Bovendien heb ik een manier bedacht om grote zinnen aan te pakken. Ik wil op een taalkundige en effectieve manieren leerlingen bewust maken van verschillende genres en tekstsoorten.

 

Aan beide kanten van de leerlijn ben ik werk aan het maken: voor de brugklas ben ik teksten en grammatica zelf aan het maken. Daarin verwerk ik telkens één nieuwe eindterm en maak ik het mogelijk om naar oude terug te verwijzen.

Voor het eindexamen Latijn, analyseer ik oude examens om te onderzoeken welke eindtermen precies gevraagd worden. Ook maak ik origineel Latijn, zorgvuldig uitgekozen, gereed om voor het examen te trainen.

 

Op mijn blog zal ik telkens mijn documenten publiceren, opdat andere classici daar gebruik van kunnen maken. Ook voorbij voorbeeld zaakvakken is het mogelijk om op deze manier te werken.

Einddoel: niet alleen betere resultaten, ook betere leerprocessen en gemotiveerdere leerlingen.

 

(In de trein op weg naar mijn eerste LOF-pitch, 23 januari 2019)